Pirimidīns ir aromātisks heterociklisks organisks savienojums, kas līdzīgs piridīnam. Viens no trim diazīniem (sešu locekļu heterocikliskiem ar diviem slāpekļa atomiem gredzenā) satur slāpekļa atomus pozīcijā 1 un 3 gredzenā: 250. Pārējie diazīni ir pirazīns (slāpekļa atomi 1 un 4 pozīcijās) un piridazīns (slāpekļa atomi 1 un 2 pozīcijās). Nukleīnskābēs trīs nukleābu bāzu veidi ir pirimidīna atvasinājumi: citozīns (C), timīns (T) un uricils (U).

Rāda visas 9 rezultāti