Piridīns ir blīvums 0.978 g / cm3. Uzliesmošanas temperatūra 68 ° F. Tvaiki ir smagāki par gaisu. Toksisks norijot un ieelpojot. Sadegšana rada toksiskus slāpekļa oksīdus.
Piridīns ir dzidrs šķidrums ar smaku, kas ir skābs, gaišs un zivīm līdzīgs. To var izgatavot no neapstrādātas akmeņogļu darvas vai no citām ķīmiskām vielām. Piridīnu lieto, lai izšķīdinātu citas vielas. To lieto arī, lai izgatavotu daudzus dažādus produktus, piemēram, zāles, vitamīnus, pārtikas aromatizētājus, krāsas, krāsvielas, gumijas izstrādājumus, līmvielas, insekticīdus un herbicīdus. Piridīnu var veidot arī no daudzu dabisko materiālu sadalīšanās vidē.

Rāda visas 10 rezultāti