ķīmiskais savienojums ir ķīmiska viela, kas sastāv no daudzām identiskām molekulām (vai molekulārām vienībām), kuras sastāv no atomiem no vairāk nekā viena elementa, ko ķīmiskās saites savieno kopā. Ķīmiskais elements, kas saistīts ar identisku ķīmisko elementu, nav ķīmisks savienojums, jo ir iesaistīts tikai viens elements, nevis divi dažādi elementi.

Atkarībā no tā, kā sastāvā esošie atomi tiek turēti kopā, pastāv četru veidu savienojumi:

molekulas, kas tiek turētas kopā ar kovalentām saitēm
jonu savienojumi tiek turēti kopā ar joniskām saitēm
intermetāliski savienojumi, ko tur kopā ar metāliskām saitēm
atsevišķi kompleksi, kas tiek turēti kopā ar koordinējošām kovalentām obligācijām.

Parādot 1-12 of 32 rezultāti