Heterocikli ir visuresoši, ar daudzveidīgu rūpniecisko pielietojumu un visos mūsu dzīves aspektos. Dabā tās sastopamas vairākās formās, un tām ir milzīgs bioķīmiskais nozīmīgums - "dzīves molekulas". No ķīmijas, bioloģijas, medicīnas, lauksaimniecības un rūpniecības veidotie heterociklu pielietojumi ir leģioni.
Heterociklisks savienojums vai gredzena struktūra ir ciklisks savienojums, kuram ir vismaz divu dažādu elementu atomi, kas veido tā gredzena (-u) locekļus. Heterocikliskā ķīmija ir organiskās ķīmijas nozare, kas nodarbojas ar šo heterociklu sintēzi, īpašībām un pielietojumu.
Heterociklisko savienojumu piemēri ir visas nukleīnskābes, vairums zāļu, lielākā daļa biomasas (celuloze un saistītie materiāli) un daudzas dabiskās un sintētiskās krāsvielas

Parādot 1-12 of 21 rezultāti