Blakusparādības narkotiku atklāšanai

APIMO mājas lapas attēli

Blakusparādības narkotiku atklāšanai

Apicmo for Drug Discovery ir mākonis balstīts, kognitīvs risinājums, kas analizē zinātniskās atziņas un datus, lai atklātu zināmus un slēptus savienojumus, kas var palīdzēt palielināt zinātnisko atklājumu varbūtību.

Šī platforma ļauj pētniekiem radīt jaunas hipotēzes, izmantojot dinamiskas vizualizācijas, ar pierādījumiem balstītas prognozes un dabiskās valodas apstrādi, kas ir apgūta dabas zinātņu jomā.

APICMO par narkotiku atklāšanu var paātrināt jaunu narkotiku kandidātu un jaunu zāļu mērķu identificēšanu, izmantojot lielu datu potenciālu.